torsdag 1 november 2012

Hälsofrämjande förskola

Mycket av det som görs inom förskolan är hälsofrämjande. Att leka och samspela med andra, vara ute varje dag och lära sin nya saker är en självklar del av verksamheten. Att gå i förskola är i sig självt hälsofrämjande enligt forskning (t ex Bremberg 2010).

Idag hade arbetsgruppen sitt andra möte och deltagarna berättade för oss om deras pågående arbete med likabehandlingsplanen, som beskriver hur förskolan arbetar förebyggande och främjande när det gäller diskriminering och kränkande behandling.Varje förskola tar fram sin egen plan. Johnna kommer sedan att stödja förskolorna när det gäller att tänka vidare kring olika utvecklingsområden.

Arbetet med diskriminering och kränkande behandling ingår som en del i det som arbetsgruppen kallar förebyggande barnhälsa. Det handlar om att stödja och stärka det som fungerar hos barnen, men också om att uppmärksamma och stödja de svårigheter som kan finnas. Det man vet från t ex forskning om barn i behov av särskilt stöd är att det är bra att få tidigt stöd, för att minimera ohälsa, men också för att kunna klara sig väl i skolan framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar