torsdag 15 maj 2014

Synliggjort lärande på fritids

Läste ni tidigare inlägg om fritids arbete med att träna barns förmågor enligt läroplanen? Nu har det gått några månader och på vissa fritidshem kan föräldrar, elever, personalen själva och besökande redan i hallen se vilka förmågor som tränats den senaste tiden och hur det gått till.
Nyligen hade fritidspersonalen en kompetensutvecklingsförmiddag då de förutom att återkoppla till och reflektera över arbetet med att synliggöra förmågorna som tränas på fritids även fick prova på ett sätt att arbeta med samtalsgrupper.
Kul att få vara med på ett hörn och se hur fritidshemmens uppdrag att komplettera skolan, skapa en meningsfull fritid och stödja barnen i deras utveckling synliggörs mer och mer.


//Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar