måndag 28 april 2014

Barn tänker om lärande

Under våren har jag fått förmånen att träffa elever i två klasser i Sorunda, en åk 4 och en förskoleklass. Vi har samtalat om lärande och vilka förutsättningar de som individer och grupp behöver för att lära. Detta har skett i samband med ett miniprojekt i folkhälsoprojektet "Hälsofrämjande förskole- och skolutveckling i Sorunda". Vi kartlägger i miniprojektet hela lärmiljön i klassrummet, både den sociala, pedagogiska och fysiska miljön.


Eleverna berättade mest om olika färdigheter de lärt sig i livet och hur det gick till. De fick även rita en bild för att illustrera berättelsen. Det som var gemensamt för samtliga var att alla hade börjat tillsammans med någon som visade hur man gjorde eller som hjälpte dem att göra det som skulle läras, någon som kunde lite mer än dem. Alla fick dessutom träna mer eller mindre för att verkligen behärska cyklingen, skridskoåkningen, crosskörandet, gitarrspelandet, läsandet, avläsningen av klockan mm. När det gällde lärande i grupp så tog de flesta i åk 4 upp att prat störde lärandet. Vid närmare undersökning och i gemensamt samtal framhöll de dock att det ibland var bra med prat och ibland dåligt och att bra prat kunde bli dåligt om det sades vid fel tillfälle! Intressanta reflektioner som sattes igång vill jag lova...
//Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar