onsdag 27 augusti 2014

Tema Läridentitet

Elevsamtal...
kan ge oss nycklar till att anpassa undervisningen så att den gynnar elevernas lärande.

Den 15 augusti hade Sorunda skolor besök av Leili Falsafi som forskar om läridentitet. Från att först ta oss med på en helikoptertur över skolans utveckling (eller inte så stor utveckling...?) från bondesamhället via industrisamhället till dagens informationssamhälle tog hon oss vidare till hur det påverkar mötet mellan pedagog och elev i skolan idag.

Genom att vara nyfiken och ställa frågor om hur eleven ser på sitt lärande får vi ta del av elevens egen upplevelse av sig själv, sitt lärande och skoldagen. Det som eleven berättar ger sen upphov till nya frågor. Genom att lyssna aktivt skapas en förståelse för hur eleven uppfattar sin lärsituation. Här kan vi hitta nycklar till elevens lärande och förstärka elevens läridentitet. Hur lär jag mig bäst? När fungerar det för mig och vad är det som gör att det fungerar just där och då?

Avslutar med en annan skolforskares ord:
" There is only one 21st century skill: The one really competitive skill is the skill of being able to learn"
                                                                                                  (D.Williams)


//Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar