måndag 19 november 2012

Gemensamt förhållningssätt


Förra veckan träffade jag lärare på en av skolorna och pratade diskriminering och likabehandling. Eller regler och gemensamt förhållningssätt... Lärarna fick berätta hur de arbetar med antimobbing på skolan, både akuta åtgärder men också förebyggande. De fick också sätta ord på vad de var bra på i arbetet med kränkande behandling och diskriminering. Vi diskuterade vad forskning säger är effektfullt och vad som inte är det, kanske till och med kontraproduktivt.

En stor del av tiden pratade vi om gemensamt förhållningssätt och vikten av det. Studier visar att t ex regler efterhålls bäst om man har tagit fram dem gemensamt med eleverna samt om vuxna har ett gemsamt förhållningssätt i att tillämpa dem. Och hur får man det? Jo, vi var överrens om att lyfta upp olika frågor till diskusion gällande regler var ett bra sätt att få lika tänk.

Regler på en skola är viktigt men kanske ännu viktigare hur man lever efter dem. Det är ju inte helt lätt att följa regler i alla situationer, varken för vuxna eller barn men hur skulle det se ut utan? Vi behöver ju normer och regler för att veta vad som förväntas av oss i det stora hela. Själv klart finns det undantag och man måste anpassa efter situation och tillfälle. Och därför är det av största vikt att diskutera hur man förhåller sig till reglerna både en och två gånger.

Innan jag lämnade dessa engagerade lärare fick de en sammanställning från Skolverkets utredning Utvärdering av metoder mot mobbing. Jag hann skymta i ögonvrån innan jag lämnade skolan att några började pricka av vad de gjorde på skolan! :-)

På återseende!
Johnna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar