måndag 5 november 2012

Samverkan om meningsfull fritid

I Nynäshamn pågår flera folkhälsoprojekt parallellt med Hälsofrämjande skolutveckling. Det vi har gemensamt är fokus på barn och ungdomars hälsa. De som är projektledare träffas då och då tillsammans med folkhälsosamordnaren i kommunen för att utbyta information och erfarenheter och samverka. I detta projekts direktiv står att vi ska arbeta för att förebygga barn och ungdomars utanförskap och förbättra levnadsvanor i Sorunda. En del av detta handlar om det som sker i förskola och skola och en annan om det som händer på fritiden. Att ha en meningsfull fritid är hälsofrämjande!


Idag har jag träffat projektledarna för folkhälsoprojekten Tillgänglig fritid för alla, Monica Lundstedt och Anna Westin och Frivillig- och fritidssamordnare, Anders Mattsson. Vi tänker jobba tillsammans med målet att öka möjligheterna för barn och ungdomar att få tillgång till en meningsfull och givande fritid. Detta kommer att ske genom att stödja kultur- och idrottssaktörer (t ex föreningar) i deras arbete, så att fler barn och unga kan få möjlighet att känna till vad som finns, prova något för att förhoppningsvis hitta något som kan ge den enskilde en meningsfull fritid! Mer information om detta kommer....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar