torsdag 22 november 2012

Var går gränsen för lärares ansvar?

Har just nu 10 handledningsgrupper rullande. Så roligt att få ta del av de kollegiala samtal som förs. Många funderar över var gränsen går för lärares profession och andra professioner. Hur mycket ska en lärare anpassa och träna barnen i det de har behov av? Var kommer specialpedagog och speciallärare in med sin profession? Eller skolpsykolog, kurator och externa instanser som till exempel barnpsykiatrin?

Speciellt väcks dessa frågor när det handlar om barn som är i behov av särskilt stöd. När det gäller anpassning och träning av rena ämneskunskaper är de flesta överens om att det är lärares ansvar men hur mycket krävs det av en lärare att kunna hjälpa ett barn som har svårt att kontrollera sina känslor och sitt beteende? En elev som säger rakt ut vad han/hon tänker så att andra blir sårade eller som kastar saker omkring sig när han/hon blir arg. Ska en lärare kunna hantera det och kunna träna barnet i dessa förmågor som brister? Ibland kan lärarens bemötande vara avgörande för om eleven klarar av att kontrollera sig själv eller inte i en sådan situation. Hur mycket kunskap om sitt eget förhållningssätt kan man kräva att en lärare har?

Problemet är ofta att barnen alltid är i skolan (förhoppningsvis) men att samverkande professioner inte är där eller bara vissa tider. Barn som t.ex. har svårt att generalisera har ofta svårt att överföra en kunskap lärd i en klinisk miljö (ex. beteendeterapi inom barnpsykiatrin) till de vardagliga situationerna. Hur kan vi samverka så att barnet får hjälp och träning i vardagen (skolan)? Är det oundvikligt att ansvaret till syvende och sist hamnar hos läraren? Stöd och råd kan ges från andra professioner men i vardagen står läraren där med eleverna. Speciellt är frågan aktuell då den nya skollagen ytterligare betonar att alla barn, oavsett funktionshinder, bör ingå i den ordinare barngruppen.

Forskning visar att det är de tidiga gemensamma insatserna, där olika professioner samt föräldrar samverkar, som ger mest framgång. Det finns all anledning att diskutera detta och lyfta fram goda exempel. Kanske just du som läser detta har erfarenhet av fungerande samverkan i skolvardagen och hur det kan se ut. Dela gärna med dig med en kommentar nedan :)
http://www.european-agency.org/publications/ereports/early-childhood-intervention-progress-and-developments/ECI-report-SV.pdf

2 kommentarer:

  1. Döm om min förvåning när jag öppnar lärarförbundets tidskrift "Pedagogiska magasinet" och hittar en artikel med samma rubrik som ovan! I den artikeln ligger fokus på lärares eget ställningstagande när det gäller ansvar. Även den etiska aspekten lyfts fram där ansvar delas upp i juridiskt, socialt och moraliskt. Läsvärt och tänkvärt tycker jag...

    SvaraRadera
    Svar
    1. Då vet jag vad jag ska läsa i kväll! ;-)

      Radera