onsdag 7 november 2012

Wow, vilket härligt arbete jag får vara en del av!

Igår gick det undan må ni tro när arbetsgruppen Förebyggande elevhälsa hade sitt tredje möte för terminen. Det är pedagoger och rektorer från rektorsområdet som ingår i arbetsgruppen, ja och så Anna och jag från projektet. Vi är hela 11 stycken när alla är samlade.

Vi hade "frånvaro" och arbete mot diskriminering och kränkande behandling på dagordningen. Tidigare har vi arbetat med skolk och frånvaro, både med att se på filmsnutt från socialstyrelsen, diskuterat vad forskning säger om risk och skyddsfaktorer och tittat på vad vi kan göra i skolan för att säkra närvaron. Lärarna i arbetsgruppen har tagit med sig uppgifter till sina respektive arbetslag och idag återkopplade de tillbaka till arbetsgruppen. Lärarna upplevde att de hade haft bra diskussioner i sina arbetslag och att de hade fått bra respons av kollegiet. En ny rutin skapades av lärare och rektorer som en del av kvalitetssäkran att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Wow, vilket härligt arbete jag får vara en del av!

Och inte nog med det, så hann vi också avverka några punkter i diskrimineringsarbetet. Vad säger forskning och vad behöver vi fokusera på för att stärka arbetet runt "antimobbing". Vi kom överens om att jag ska stötta skolorna med kartläggning för att sedan sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Jag tycker att vi hann med mycket och att det finns en stor vilja i gruppen att arbeta framåt med förebyggande elevhälsa! Nästa arbetsmöte för gruppen är när vi är tillbaka efter "vinterlovet" men vi vilar inte tills dess. Nej, vi arbetar på, både med kartläggning och diskussioner i arbetslagen och inte för att glömma vardagen med alla elever!

Väl mött!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar