torsdag 15 november 2012

Att ha ett möte och att mötas

Igår kväll hade Anna och jag ett möte på en av skolorna. Mötet handlade om arbetssätt och praktiska frågor kring elever som behöver gå ifrån klassrummet och arbeta på annan plats ibland. De som deltog beskrev målande de olika situationer som kan uppstå och hur de ser att saker och ting kan ordnas så att elevens behov och skolans förutsättningar kan mötas. Det som efterfrågas mest av personalen är tid att sitta ner tillsammans och prata om arbetet - hur gör du, hur kan vi samarbeta, varför blev det sådär, hur kan vi göra annorlunda etc.  Så viktigt och så svårt att få till i skolans intensiva vardag!

Annas och min roll handlar i inte om att hitta lösningar åt andra, utan om att stödja den pågående utvecklingen genom att underlätta samtalet samt att bidra med dokumentation. Ett reflekterande och fokuserat samtal i arbetslaget kan bidra till ett tydligare och ännu mer genomtänkt arbetssätt och förhållningssätt i skolan. Att läsa minnesanteckningar eller ta del av vår dokumentation kan göra att det blir tydligare vad som fungerar bra och mindre bra, och på så sätt få hjälp med att sortera och lyfta fram framgångsfaktorerna.

Efter mötets slut begav jag mig hemåt i mörkret och tänkte på alla goda krafter som finns och de sköna elever som jag också träffade. Tack till dig som såg mig med tunga kassar och höll upp dörren och tack till dig som frågade vem jag var och berättade om dig! Vad vore jobbet utan alla dessa möten när man verkligen får mötas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar