fredag 23 november 2012

Visible learning...

Summerar dagen så här på fredag kväll, hemkommen efter en intressant dag tillsammans med 750 andra åhörare. Många skolledare och skolutvecklare var på plats för att höra John Hattie berätta om vilka faktorer som visat sig ha störst betydelse för elevers lärande.

Det handlar om att synliggöra framstegen i lärandet för eleverna. Eleverna ska veta var de befinner sig och vad som är nästa steg. Läraren behöver visa eleverna hur framgång ser ut och tänka:

 "What impact does our teaching have on our pupils?"

Det hjälper läraren att se lärandet utifrån elevernas synvinkel och det hjälper eleverna att se sig som sina egna lärare.Lärares trovärdighet och elevens förväntningar samt feedback dem emellan är några av de faktorer som är mest betydelsefulla för elevernas lärande.Hatties forskning är en metaforskning med över 800 olika forskningsresultat som grund. Studien bygger på data från 290 miljoner barn.

Måste erkänna att det var trevligt att höra den Nya Zeeländska accenten igen efter 23år! (Bodde där ett år som au pair i min ungdom)


Tack John Hattie för en intressant dag, jag hoppas att jag kan sprida dina resultat vidare till Sorunda med omnejd :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar