tisdag 26 augusti 2014

Avslut och en början? - Handledning i förskolan

En central del i projektet handlar om att bidra till professionellt och kollegialt lärande, som ett sätt att lägga grund för ett gott lärandeklimat och en pedagogisk utveckling som gynnar barn och ungas välmående och lärande. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Därför har vi anlitat en extern handledare som kan bidra ned den kompetensen till förskolans pedagoger.
Hösten 2013 inleddes med en föreläsning av Margareta Öhman till alla pedagoger i förskolan. Föreläsningen handlade om barns relationsarbete, samspel mellan barn och pedagogens roll etcetera. Föreläsningen var mycket uppskattad. Under hösten 13 fick sedan grupper från de olika förskolorna träffa Margareta och ha handledning kring den pedagogiska praktiken. I utvärderingen efter tre gånger beskrev många att samtalen var givande, men att den praktiska verkligheten (tidspress, logistik etc) lätt tog över. För några pedagoger har det gett mer och för andra mindre. Förskolechef och projektgruppen tog del av utvärderingarna och vi genomförde vissa förändringar för att försöka att underlätta det praktiska. Sedan fick pedagogerna fortsätta med handledning ytterligare tre tillfällen. Istället för att avsluta handledningen på traditionellt sätt, t ex via utvärderingslappar, beslöt vi att göra ett gemensamt avslut där alla deltog. Det fanns också en önskan om att Margareta föreläste en stund eftersom det finns många nya pedagoger.

Så den 14 augusti anordnade projektet och förskolechefen en avslutande halvdag med Margareta Öhman och alla pedagoger på Sorunda förskolor. Det blev en återknytning till handledningen och de teman som kommit upp, t ex bemötande, delaktighet, lek & samspel, föräldrakontakter etcetera. Som avslut fick alla pedagoger prata ihop sig med sin avdelning om vad de vill fortsätta att jobba med. Många uttryckte en önskan om att se över lekmiljöer och hur de kan bli mer inbjudande och ge fler möjligheter. Det var så härligt att höra pedagogerna tala inspirerat om sitt arbete och vad de önskar att barnen och de själva ska få ta del av! Och som Margareta sa - förutsättningarna ser ut som det gör. Med detta menas inte att man ska acceptera allt. Bara att det finns väldigt mycket bra som kan bli synligare!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar