onsdag 31 oktober 2012

Solvere is in the house!

Pedagogerna samlades på eftermiddagen till en workshop; Rutiner för barn och elever som är utsatta för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering. Väl på plats blev vi "avbrutna" av några stökiga ungdomar som kom instormandes... nja... snarare var det skådespelare från Solvere som gjorde entré! Med buller och bång fick vi se en del av den första scenen där en flicka blev utsatt av sina kamrater. Det förekom en hel del kränkande ord samt så försvann hennes saker. En mäktig entré får vi väl lova att säga.

Efter detta presenterade Solvere sig själva och Angela, en av rektorerna berättade om skolans vision, vad läroplanen säger och kommunens nya rutiner runt kränkande behandling och trakasserier. Därefter fortsatte scen ett med ett föräldrasamtal och pedagogerna fick integrera i denna process. Vi fick också stöta och blöta elevsamtal som inte var så himla lätta. Pedagogen (skådespelaren) behövde en hel del hjälp med att hantera situationen. Ett spännande sätt att tänka till och få olika synvinklar på hur man kan hantera liknande situationer. Vi fyllde tillsammans i den nya anmälningsblanketten till rektor och huvudman, på dator och projektor. Angela fungerade för tillfället som sekreterare och satt vid tangenterna, skrev pedagogernas anmälan. Efter de spelade elevsamtalen skrev vi även utredning på situationen som hade hänt.

Mellan två situationer/scener berättade Maria som också är rektor om riktlinjer från Barnombudsmannen, om bland annat vad som är angeläget att få med i dokumentationen. Raskt på, till scen två som handlade om  en annan flicka, något äldre denna gång, som också blev utsatt. Hon fick utstå sexistiska kommentarer samt en antydan till rasism. Flickan är innerligt trött på situationen och gör motstånd. Det blev en kort diskussion om vad som ska anmälas och hur, efter den skrev pedagogerna en anmälan tillsammans med en eller flera kollegor. I samband med dessa övningar kom många bra funderingar fram om hur vi ska göra detta praktiskt, alltså rutiner runt och vem som gör vad. Viktigt att med sig i framtida arbete!

Eftersom det var en lång eftermiddag så fick vi även vara med om lite självmassage! Upp och stå, börja klappa på handen, armen, axlar, ryggen och så vidare. Ett skönt inslag då vi satt länge utan att röra på oss något nämnvärt...


Sista situationen spelades upp och jag gissar att många blev berörda. Det handlade om hur det kan vara att vara osynlig, att inte vara med, att känna sig utanför och ändå försöka synas och höras. Med små enkla medel var den så tydlig och hjärtskärande. Tyvärr tror jag att de allra flesta kan nämna en eller flera från sin skoltid som inte har fått "vara med". Till denna scen fick pedagogerna rätta en illa formulerad anmälan med tillhörande utredning.

Många bra diskussioner möttes vi av och jag hoppas att det var en givande eftermiddag. Ett lyckat samarbete mellan vuxna i skolan och teatergruppen Solvere!

Ett stort tack till alla pedagoger och rektor som var med samt Solvere!

1 kommentar:

  1. Spännande och engagerande att vara med i detta samarbete kring kränkningar i skolan. Roligt att kunna bidra med de interaktiva metoder vi arbetar med för ytterligare förtydligande.
    Margaretha Ingemarsson/Solvere utbildning och teater

    SvaraRadera