tisdag 30 oktober 2012

Lösningsinriktad skolkonferens
 Igor Ardoris talade om "själförsvar i skolan"
- att hantera ilska, rädsla och negativitet.

Igor talade om vikten av ett målmedvetet lärarskap. Att ha fokus på målet samt att hålla fast vid det du bestämt dig för (målet). Utan detta misslyckas alla metoder.
Ben Furman berättade om hur han arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Det första är att skapa hopp, sedan kommer samarbete för att hitta lösningar och där behövs kreativitet.

Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom, författare till bl.a. lösningsinriktad pedagogik och Lip-Focus, organiserade dagen. Hela dagen andades hopp och utveckling för skolan. Genom att fokusera på det som fungerar och göra mer av det så kan man förändra svåra situationer i skolan. Pedagoger från Lundskolan berättade om hur de arbetar med Lip-Focus (Lösningsinriktad pedagogik - Feedback Och Coaching Utvecklar Skolan) i klasserna. Mycket intressant att höra om hur de aktivt "tittar med ett uppskattande öga" för att lyfta allt som eleverna gör bra. Även Gunilla Gerland betonade vikten av att leta efter styrkor och framgångar hos eleverna, även de elever som har ett utmanande beteende. Andra teman för dagen var t.ex. "Det goda och det svåra föräldrasamtalet - en möjlighet" och "Från motstånd till möjlighet" om Lösningsfokuserat ledarskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar