tisdag 2 april 2013

Väl använd tid

Vi har haft en halvdag med Sorunda RO och arbetat med operativ och strategisk elevhälsa. Rektorer, kurator, skolpsykolog, skolsköterska med flera har arbetat med att förtydliga roller och uppdrag, lyft fram vad som fungerar idag och vad som behöver utvecklas samt formulerat en konkret viljeinriktning att arbeta för som inbegriper mer av förebyggande och främjande inslag.
För mig som inte har gedigen skolerfarenhet är det lärorikt att delta och det blir uppenbart att elevhälsa i skolan är ett nav, som när det  fungerar väl verkligen har betydelse för elevers hälsa och lärande.
Vi i projektet som stödjer detta viktiga utvecklingsarbete kände oss nöjda när rektor avslutningsvis sa - detta var väl använd tid!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar