tisdag 23 april 2013

Socioekonomi

Vi har träffat kommunens ekonom tillsammans med några från skolan. Hon har ett uppdrag att ta fram socioekonomiska beräkningar utifrån en modell som baseras på lång tids forskning och beprövad erfarenhet av ekonomen Ingvar Nilsson. Hon ska "räkna" på projektet och det kommer att komplettera den utvärdering av projektet som forskarna från Jönköping ska arbeta med.
För mig som icke-ekonom är det inte helt enkelt att förstå, men modellen bygger på att visa på eventuell vinst (och förlust också förstås) av förebyggande arbete ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det man vet är att förebygga utanförskap och marginalisering ger vinster, både mänskligt och ekonomiskt. Den mest centrala faktorn för att undvika utanförskap är att ungdomar klarar skolan. Detta sammanfaller med projektets huvudsakliga mål. Det vi också vet är att förebyggande arbete tar tid, effekter kommer oftast efter betydligt längre tid.... samtidigt är det jätteviktigt att visa på de eventuella effekter som vi gemensamt; förskola, skola, projekt, elever, föräldrar etcetera kan skapa genom en ihärdig satsning på hälsa och lärande!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar