tisdag 2 april 2013

Föräldrainflytande


Jag har haft flera föredrag om tematiska föräldramöten och föräldrainflytande, både för förskolepersonal men även för skolan. Ett roligt och engagerande ämne!

För skolpersonal har det varit Tematiska föräldramöten och Effekt. Tematiska föräldramöten har handlat om hur man kan göra föräldrarnas röst hörd och stärka föräldraengagemanget i skolan. Hur man kan samarbeta med föräldrarna för att öka elevernas prestationer i skolan.

Effekt är ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande föräldraskapsprogram. Programmet presenteras en gång per termin om hur föräldrar kan ha tydliga förväntningar på sitt barn. Man anser att föräldrar har den största påvekan på ungdomars alkoholkonsumtion genom en restriktiv hållning till alkohol och sitt barn. Föräldrainflytande!

I förskolan har jag glädjen att träffa alla pedagoger under treveckors intervaller i så kallade nätverksgrupper. Omgång tre har handlat om tematiska föräldramöten och även fjärde nätverksmötet kommer handla om föräldrainflytande. Jag har använt mig av samma material, Tematiska föräldramöten till förskolan och skolan, skillnaden har varit formen på uppläggen. I skolan hade jag ett föredrag medan i förskolan har jag haft samtal med pedagogerna utifrån materialet. Båda lika roligt och spännande att få vara delaktig i.

Hur kan vi medvetengöra föräldrainflytande i förskola och skola? Föräldrar är ju trots allt en otroligt viktig del av barnens liv, oavsett ålder!

/ Johnna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar