torsdag 18 april 2013

Föräldraråd

Fick möjlighet att delta på ett föräldraråd i veckan och berätta om projektet. Det var ett gäng engagerade mammor som ställde frågor och lyfte fram viktiga och angelägna frågor. För mig kändes mötet viktigt och intressant - att få ta del av dialogen mellan föräldrar och ansvariga för skolan och tillsammans fundera över var vi i projektet kan verka bäst.
Vi hade bland annat ett långt samtal om fritid; förutsättningar och möjligheter. Precis som andra föräldrar i vårt avlägsna land ställs de inför det faktum att många ungdomar vill spela på sina datorer och inte är så sugna att vara ute och "spela fotboll". Samtidigt finns det många ungdomar som vill göra saker som kanske inte finns tillgängligt. Vi pratade om föräldrarnas roll och skolans. Skolan kan göra en hel del för att uppmärksamma vikten av att ha en bra fritid och visa på exempel. Låta barnen prova olika saker så att de kan hitta något som gör att just de mår bra. Föräldrarna kan uppmuntra och underlätta. Vi i projektet ska bidra till prova - på verksamhet med fritidsaktörer utanför skolan.
Ett annat ämne är skolmaten, ett ständigt ämne på dagordningen på de flesta skolor. Jag berättade lite om det arbete som vi har gjort tillsammans med matrådet och rektor på skolan. Till exempel har eleverna fått svara på en enkät om skolmat-/miljö. Enkäten visar att många elever (som går i högstadiet) inte äter lunch i skolmatsalen varje dag. Eleverna har uppgett att hur maten smakar och ser ut spelar mest roll. Jag uppfattar att det finns en negativ inställning till skolmaten hos många elever och kanske förväntningar på att det skulle kunna vara väldigt annorlunda. Men skolmaten är väldigt reglerad. Föräldrarnas roll kan här vara att beskriva varför skolmat finns (unikt i världen) och vem som bestämmer om skolmat i kommunen. Ett konkret sätt att förstå mer av hur saker och ting fungerar i vårt samhälle och var man kan påverka. Jag har tagit upp detta med eleverna i högstadiet och i matrådet finns det intresse av att prata med politiker och andra som kan påverka de stora förändringarna. Efter en lång diskussion om detta, ställdes frågan varför skolan och vi i projektet engagerar oss så mycket i denna fråga. Rektor svarade snabbt och tydligt - för att det påverkar måluppfyllelsen och skolklimatet när eleverna inte äter.
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar