fredag 8 mars 2013

Gordon Neufeld

Det finns en kanadensisk utvecklingspsykolog, Gordon Neufeld som talar om barns lärande och utveckling på ett intressant sätt, enligt många.

"Neufeld har utvecklat en samlad teori för förståelsen av barns utveckling, framför allt vad gäller anknytningens betydelse även för större barn" Wikipedia

Jag har inte hört honom själv men eftersom intresset finns så tänkte jag lägga ut lite tips på gratis föreläsningar. Seminerieserien på UR Varför lyssnar inte Kalle? handlar om uppmärksamhet (t ex om barn med ADHD). www.ur.se/Produkter?q=neufeld

www.gordonneufeld.se finns andra föreläsningar och material. Det mesta på engelska.

Hoppas det kan vara av intresse!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar