torsdag 7 mars 2013

Forskning om elevperspektiv

Läser på www.forskning.se att de just nu har tema: elevperspektiv!
"Skolan studeras och beskrivs ofta utifrån pedagogens perspektiv - med effekstudier av metoder och analyser av skolan som helhet. Men det sker även mycket forskning om hur skolan upplevs av dem den är till för - eleverna. I detta tema har vi försökt sammanställa den forskning som studerat utbildning, lärande, betyg, bedömning och inte minst den sociala miljön i skolan ur elevernas eget perspektiv. Om skolan ska lyckas nå alla den är till för så krävs det en förståelse för hur olika skolan kan upplevas denna heterogena grupp individer som vi samlar under begreppet elever."
Genom att klicka på olika frågeställningar får man veta mer om forskning om t ex Hur ser elevers inflytande ut i praktiken? 
Intressant och viktig läsning tycker jag, trots att det saknas tydliga referenser till studierna. Men underlaget kan vara värdefullt för att diskutera och reflektera tillsammans i arbetslag och med elever.
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar