måndag 1 juni 2015

Lärmiljö och tillgänglighet!

I fredags var det dags för projektets sista seminarium med syfte att befästa och sprida goda exempel från arbetet i Sorunda skolor och förskolor. Denna gång handlade det om lärmiljö. I projektet har vi haft ett miniprojekt om klassrumsmiljö där vi djupdykt i två klassrum och tagit ett grepp kring hela lärmiljön. I de två klassrummen arbetade en förskoleklass och en åk 4.

Med oss på seminariet hade vi Gunilla Fällman och Magnus Jarnlo från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som berättade om det värderingsverktyg som Gunilla har varit med och arbetat fram. Det är ett kartläggningsmaterial för tillgänglighet i lärmiljön som fokuserar både den sociala, pedagogiska och fysiska miljön som betydelsefull för lärandet.
När vi i miniprojektet kartlade lärmiljön i de två klassrummen hittade vi detta verktyg från SPSM och tyckte att det var mycket heltäckande och hjälpsamt. Fredagens seminarium innehöll information om värderingsverktyget, som vi varmt kan rekommendera att använda i det systematiska kvalitetsarbetet, samt egen reflektion och berättelser från klassrummen vi arbetat med. 

Deltog gjorde representanter från kommunens fastighetsförvaltning, ledande funktioner från barn- och utbildningsförvaltningen, rektorer och elevhälsopersonal från kommunens olika skolor. Det blev mycket intressanta reflektioner runt borden där ovanstående personer/funktioner satt blandade och delade erfarenheter och tankar med varandra i strukturerade former.

Det blev under dagen mycket tydligt hur tryggheten är en bas för lärandet men också hur den fysiska lärmiljön inverkar på den sociala miljön vilken påverkar den pedagogiska miljön. Det pedagogiska upplägget måste ta hänsyn till den fysiska miljön men påverkar den sociala miljön. De tre olika delarna samspelar ständigt i lärandet. 

Mer om värderingsverktyget:

Tack till alla som deltog och bidrog med sina tankar och kunskaper!
/Anna och Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar