onsdag 15 april 2015

Seminarium om professionsutvecklande handledning

Den 1 april var det dags för det andra av projektets seminarium med syfte att sprida goda exempel och dela erfarenheter till andra. Deltog gjorde jag (handledare i projektet), Kristina Myrenberg (projektledare), sex pedagoger från Sorunda skolor, rektorer och elevhälsopersonal från kommunen samt skolchef, förvaltningschef och folkhälsosamordnare. I projektet har handledning varit ett ständigt återkommande inslag till professionsutveckling. Nu fick pedagoger och rektor från Sorunda skolor berätta om det de varit med om samt vad det gett dem i deras yrkesroll och i arbetet med eleverna.
Några röster från Sorundateamet:
Vi har varit med om:

 • Systematisk och strukturerad reflektion med kollegor i liten grupp.
 • Synliggjort egna och andras tankar.
 • Professionella samtal om pedagogiskt arbete med stöd i teorier.
Det har gett:
 • Egna lösningar genom reflektion.
 • Sorterat tankar och sett mönster.
 • Högre nivå på pedagogiska samtal.
 • Trygghet och öppenhet i personalgruppen/laget.
 • Självreflektion.
 • Gemensam kompetens.
 • Vana att ställa frågor som leder till lärande.
 • Lärt av egna och andras erfarenheter.
 • Förberedelse inför olika situationer innan de uppstår.
 • Fler handlingsalternativ/sätt att agera.
 • Mod och bekräftelse.
Hur har det visat sig i arbetet med eleverna?
 • Vana att ställa processfrågor har lett till att dessa ställs även till eleverna vilket leder till elevers reflektion över sig själva och sin lärsituation.
 • Eleverna känner sig mer lyssnade på och sedda.
 • Vi har hittat fler, mer ändamålsenliga, sätt att bemöta eleverna.
 • Vi har fått nya perspektiv på det som händer i mötet med eleverna samt nya/alternativa metoder.
 • Vi ser en större tolerans mot olikhet både bland oss vuxna och barnen emellan.
 • Vi tittar nu först på vår egen påverkan istället för att skuldbelägga eleverna.
Under förmiddagen gavs tillfällen till interaktivitet med publiken/deltagarna vilket gav en hel del respons och reflektioner vidare. Här kommer lite av den feedback som gavs efter dagen:

"Handledning i lärarkollegiet skulle hjälpa läraren i många elevärenden..."

"Handledningsarbetet som en del har bidragit till ett gott arbetsklimat för personal och elever"

"Spännande att det är så strukturerat - bra sätt att få arbetet att fortgå"

"Härligt att se styrkan i teamet från Sorunda, samt framåtandan!"

"Mod och engagemang"

STORT TACK till alla som var med och delade med sig av tankar och funderingar, speciellt ni från Sorunda som var modiga att berätta om er personliga resa!

/Anna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar