torsdag 18 juni 2015

Vi går över i nästa fas!

Projektarbetet går nu över i en implementeringsfas under hösten 2015!

Projektresultatet har rapporterats i både skriftlig och muntlig form i alla möjliga sammanhang. Resultatet visar att det har skett en positiv påverkan på måluppfyllelse under 2013 och 2014. Hur resultatet för vårterminen 2015 ser ut ska vi följa upp framöver. Resultatet visar också att det har skett en positiv förändring i förskolorna, men framförallt i skolorna vad gäller den professionella utvecklingen. Och det är ledning, lärare och annan pedagogisk personal som kan skapa förutsättningar för barn och ungas hälsa och lärande i förskola och skola!

I våra egna utvärderingar och från en processutvärdering från Jönköpings högskola framgår att framförallt många lärare, arbetslagsledare och förstelärare, upplever att det har skett en positiv förändring när det gäller skolklimatet, förhållningssätt till elever och kolleger och arbetssätt i elevhälsoarbetet.

Vi är övertygade om att det beror på många olika faktorer som samspelar;
  • en skolledning som skapat förutsättningar, deltagit aktivt och stöttat förändring
  • modiga och engagerade pedagoger
  • en projektgrupp med bred kompetens och som skapat många olika parallella aktiviteter 
  • aktiviteter med hög kvalitet
  • ekonomiska resurser
  • engagerad och delaktig styrgrupp
Under hösten 2015 kommer Anna Swärd och jag, Kristina Myrenberg att arbeta vidare med vissa avgränsade insatser i skolorna för att stötta utvecklingsarbetet när det går över i ordinarie verksamhet på riktigt. Arbetet i förskolorna är avslutade.

Anna Swärd kommer i Sorunda att arbeta med att stötta det pågående arbetet med kollegahandledning, handledning till den strategiska elevhälsogruppen och stöd på Vika skola. Anna kommer också att arbeta med behovsanalys, utbildning och handledning i övriga Nynäshamns skolor. 

Kristina Myrenberg, kommer på deltid, arbeta med fortsatt ledningsstöd och processtöd i Sorunda skolor, som en del av implementeringen på strategisk och strukturell nivå.

Vi önskar Dig en Glad sommar!

Kristina & Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar