tisdag 22 oktober 2013

Rapportering i barn- och utbildningsnämnden

Den 17 oktober var vi kallade till barn- och utbildningsnämnden för att rapportera om vårt arbete och de resultat vi ser. Efter en inledning med syfte och mål och lite om vårt arbetssätt, berättade Johnna om arbetet med elevhälsa och Anna om sitt arbete med pedagogisk handledning i skolorna. Vi fick många bra frågor från den intresserade nämnden!
Liselott Wahermägi, som är ordförande, informerade också de nya ledamöterna om hur arbetet med folkhälsoprojekten går till och varför det sker en uppföljning på detta sätt varje år innan beslut om nya medel skjuts till. Hon påpekade vikten av att man stannar upp och tar del av erfarenheter och resultat innan en ny bedömning görs och beslut om medel skjuts till. Det känns bra, i ett medborgarperspektiv, att vi verkligen blir granskade och "bedömda", och det känns också bra att vi får möjlighet att visa politikerna det fina jobb som vi gör tillsammans med förskola och skola. För precis som vi vill lära, vill vi leva - det som är på G/det som fungerar och är bra ska lyftas fram, inte bara orosmoln och svårigheter!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar