tisdag 22 oktober 2013

Mobila fritidsledare på besök i Sorunda

I fredags mötte jag upp kommunens mobila fritidsledare;  Miriam och Stefan, på Vika skola tidigt på morgonen. Vi hade stämt träff med rektorsområdets kurator för att prata om de mobila fritidsledarnas uppdrag och vad de kan erbjuda barn och unga. Vi hann också prata kort med några lärare och elever. Stefan är kontaktperson för området Sorunda och Mirjam för de centrala delarna av Nynäshamn.
Från Vika fortsatte vi sedan vår turné via Kyrkskolan, Fagerviks skola och sedan till Sunnerby för att träffa skolsköterskan, rektorer, personal i elevcafé etc......och avslutade med god lunch på Sunnerbo.

Varför finns det mobila fritidsledare i Nynäshamn och vad kan de erbjuda? Målet är att deras arbetssätt ska nå fler barn och ungdomar. Förhoppningen är att mötena ska leda till nya fritidsaktiviteter, att fler ungdomar får en aktiv och meningsfull fritid och fler mötesplatser. De mobila fritidsledarna ska göra en extra insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vid behov ska fritidsledarna skjutsa barnen till och från fritidsaktiviteterna samt finnas med som stöd. De arbetar framför allt med åldrarna 10-25 år, vilket i skolans värld innebär från åk 4 och uppåt. I kontakt med barn och ungdomar på skolor, fritidsgårdar i föreningar via sociala medier samt vid olika arrangemang i kommunen inventerar, inspirerar och koordinerar de mobila fritidsledarna till tillgänglig fritid.  Exempelvis genom initialt vara ett stöd i aktiviteter och ha olika grupp- aktiviteter såsom tjejgrupp och killgrupp. (kursiv text tagen från www.nynäshamn.se)


På vilket sätt berör det här skolan och projektet? Jo, det har visat sig i forskning att en meningsfull fritid har betydelse för välmående/hälsa och lärande/skolprestationer! Med det menar man att ingå i en gemenskap där man utövar något kul tillsammans. Det kan handla om en fysisk aktivitet eller att spela musik eller att bygga något...De mobila fritidsledarna kan erbjuda en elev stöd i att hitta en fritidsaktivitet och att få "peppning" i att prova på. De kan hjälpa till att starta upp aktiviteter om barn och unga talar om vad de önskar göra. De kan också komma till skolan och prata om fritid - vad det finns för möjligheter i kommunen, men också bidra mer konkret på en temadag om t ex sex och internet i en årkurs 6:a.

Kontaktuppgifter till Stefan och de mobila fritidsledarna
Stefan Gullström Mobil fritidsledare
E-mail: stefan.gullstrom@nynashamn.se
Facebook: Mobil Fritidsledare Stefan
Instagram: mobilafritidsledare#fritid
Telefon: 08 520 738 95

http://mobilafritidsledare.wordpress.com/

//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar