tisdag 1 oktober 2013

Alla barns rätt

Att ha inflytande betyder ju inte att man alltid får bestämma, vilket många tror! sa en pedagog som deltagit på konferensen om Alla barns rätt till mig i fikarummet.
Tänk att så många barn inte vet vad barnkonventionen innebär sa en annan.Onsdagen 24 september anordnades en heldag om Alla barns rätt av många kända organisationer
t ex BRIS, BO, Rädda barnen m fl. Som en del i vårt arbete med demokrati i förskolan, deltog fyra pedagoger från Sorunda förskolor. Tanken är att de tillsammans med oss i projektet och förskolechefen under den här terminen och nästa år ska arbeta vidare med demokrati i förskolan på olika sätt. Redan nu har arbetet med barnråd tagit fart, som en metod för att öka barnens delaktighet på förskolan. Tanken med barnråd fanns hos pedagogerna, vidareutvecklades under förra terminen i nätverksgrupperna och prövas nu på en förskola.
De som deltog på Alla barns rätt tyckte också att det fanns saker på konferensen som de direkt kunde ta med till arbetet med barnrådet. Toppen tyckte jag!

//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar