tisdag 21 oktober 2014

Allas llika värde dag

 I början av oktober hade vi en Allas lika värde dag i rektorsområdet med alla lärare i grundskolan. Det är ett av fokusområdena i skolan för detta läsår och det är spännande att få vara en del av det arbetet.

På förmiddagen föreläste Niklas Andersson som kommer från PeaceWorks och arbetar med Låt stå, antirasism på schemat. Det är ett projekt om hur man kan integrera antirasism i sin undervisning och ger en försförståelse var vi befinner oss idag och varför. De har en egen hemsida Låt Stå:

 "Sverige idag upplevs av många som segregerat och många människor vittnar om rasism och diskriminering i sin vardag. Statistisk pekar på att människor har olika förutsättningar i dagens Sverige, många hamnar utanför och rasismen leder till hierarkier och maktskillnader. En av grunderna i Låt Stå är att se just det och därefter försöka se lösningar. Vardagsrasism och fördomar är något alla människor bär med sig och insikten att rasism på många sätt genomsyrar vårt samhälle är en viktig del av själva lösningen. Möjligheter till förändring kan bara skapas om vi först belyser och ifrågasätter de rasistiska normerna och strukturerna. Vi menar att det är viktigt att se rasismen i relation till historiska sammanhang och ifrågasätta den svenska självbilden för att förstå att det i många fall har avgörande betydelse för hur vi uppfattar, betraktar och behandlar varandra."            

Niklas gick igenom teoretiska utgångspunkter, svensk historia, maktordningar och mycket tid lades ner på kommunikationsstrategier. Vi fick vara med om en övning från metodmaterialet som lärarna fick denna dag och så pratade Niklas om Elevprojekt som man kan söka pengar för.På eftermiddagen arbetade vi med interaktiv teater med teatergruppen Solvere! Vi hade "värmauppövningar" i början som handlade om att lära känna varandra och fördomar. Under dagens gång arbetade vi med 3 case som handlade om genus, sexualitet och framlingsfientlighet. Tre problem av olika karaktär som arbetades igenom grundligt, olika sätt att hantera och reflektera över situationerna.


Lärarkollegiet visade upp olika verktyg och ett låg-affektivt bemötande i sitt agerande! Det innebär att skapa en lugn miljö (lärarens agerande) och tryggt bemötande med positiva förväntningar. Att inte gå igång på utmanande eller aggressivt beteende utan neutralisera genom att visa genuint intresse och nyfikenhet för situationen och försöka se vad som ligger bakom beteendet. Många skickliga sätt att hantera de ihopsatta scenerna som spelades.


Allt som allt, en toppendag som bjöd både på reflektion och många skratt!


Väl mött!
/ Johnna Gilljam


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar