tisdag 23 september 2014

Förstå och bemöta utmanande beteende i skolan

Skolan är en miljö som ska fungera för alla elever, det är skolans uppdrag! Men skolmiljön kan vara extra svår för elever med en funktionsnedsättning. För skolans pedagogiska personal handlar det om att med kunskap om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära, möta den enskilde elevens behov och svårigheter, så att hen kan ta del av undervisning och vara en del av skolmiljön på ett bra sätt.

Ibland uppstår situationer när elever "utmanar". Då är det viktigt att skolans personal kan möta detta på ett sätt som inte förstärker beteendet och utmanar ytterligare. Det har visat sig i forskning att goda relationer, ett lösningsfokuserat förhållningssätt (fokus på det som fungerar) och ett lågaffektivt bemötande är viktiga ingredienser. (Lågaffektivt bemötande handlar förenklat om att möta starka känslouttryck, affekter, med lugn, positiva förväntningar och respekt)

Under 2014 har projektet storsatsat på utbildning till pedagoger och övrig personal i skolan kring svårigheter som kan kopplas till olika funktionsnedsättningar (i första hand autismspektrum och ADHD) och vad man som pedagog eller kök/städ/administrativ personal kan tänka på vad gäller bemötande av "utmanande" beteende.

(På bilden - Josefine Malm Clase från Enigma, som höll i utbildningsdagar 12 och 15 augusti)

Ett stort antal pedagoger har också fått gå Enigmas Studio 3 - utbildning, som handlar om att förstå och bemöta människor med utmanande beteenden och hur man genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Syftet med detta är att kunskapen ska finnas på alla skolor och hos många pedagoger. Detta underlättar det gemensamma arbetet med att skapa ett gott skolklimat och hjälper pedagogerna att samarbeta och stödja varandra i skarpa lägen.

Som en fortsättning på utbildningsdagarna i augusti kommer några grupper att få uppföljande handledning av Josefine från Enigma.

//KristinaInga kommentarer:

Skicka en kommentar