tisdag 17 juni 2014

Nya spår


Två intensiva dagar tillsammans med lärarna med i Sorunda rektorsområdet innan det är dags för dem att gå på semester. Ett härligt gäng med stort engagemang trots att det är sista dagarna för läsåret.

Den ena dagen handlade om utveckling och förändring, vad händer med mig i process? Vad händer i organisationen och hur kan man komma över till nästa steg? Johnna höll en liten miniföreläsning för att kunna titta på sig och sina kollegor, var befinner vi oss?Därefter pratade vi om det utvecklingsarbete vi går in som har arbetsnamnet Nya spår. Hur man kan arbeta med Studiepass och det kompensatoriska uppdraget skolan har. Hur vi kan få till en dialog med eleven om hens läridentitet?


Anna hade ett föredrag om Frågandet som verktyg i Lärsamtal. Hur man kan använda öppna processfrågor i en dialog, varför vi vill få tillgång till elevens tankar om dess inlärning. Det krävs lite träning för att ställa öppna, nyfikna frågor och utan fördömande. Vi bjöd till och med på ett litet rollspel!
Sist men inte minst fick lärarna träna och pröva på att ställa frågor och dess påverkan som verktyg. Tre olika delar i frågandet: Medvetandegöra lärande, Skapa motivation och Skalfrågan. Engagemanget var stort och många skratt hördes i övningarna.

Några kom på att man måste också träna på att lyssna! Att lyssna på svaret är oerhört viktigt och det var lätt att glömma när man var upptagen med att ställa "rätt" frågor. Alla barn i början, ju mer man övar, desto bättre blir man.Den andra dagen handlar om Samtalsgrupper som är en del av Nya spår, dvs. schemalagda samtal. Susanne Weiner Ahlström berättar om hur och varför man bör jobba med Samtalsgrupper. Att det handlar om skolans uppdrag och hur vi kan stärka och lyfta förmågorna i Lgr 11. Det handlar om att göra eleverna undervisningsbara och få med ALLA elever på spåret oavsett var de befinner sig.

Det finns olika samtal som stärker de olika förmågorna och elevernas relationer till varandra. Man kan arbeta med positiv respons, normgivande samtal, träna aktivt lyssnande och så vidare. Innan lunch fick vi göra en övning om Att medverka till en lärande organisation, en "kub" där vi skulle i tysthet reflektera runt vad vi har observerat idag, tankar om dagen, hur det känns och vad vi vill (önskemål och ambitioner).

På eftermiddagen så fick lärarna arbeta med gruppsamtal med varandra, dvs verktygen som behövs för att arbeta med Samtalsgrupper. Positiva lärare med nyfikna frågor och otroligt härlig stämning. Några lärare sa till och med; inte kan vi gå på sommarlov NU! :-)

Tack för två härliga dagar!
Anna och Johnna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar