onsdag 8 maj 2013

Barn berättar om sin lärmiljö

Inför arbetet med att ta fram en enhetlig skolenkät om trygghet och trivsel i Sorunda RO, besökte Johnna och jag en av skolorna. Vi fick träffa sex underbara barn från förskoleklass till årskurs 2, som har fått uppdraget att vara kamratstödjare.
Vi bad dem visa oss runt och berätta vad de gör och hur det fungerar på deras skola. En underbar promenad, både inne och ute! Min upplevelse var att de hade bra koll på och kunde uttrycka vad som gäller och vilka problem som finns. Till exempel är ju skoltoaletter alltid ett problem. De luktar ofta illa.  Jag tycker vi fick med oss mycket bra och min reflektion är att vi borde fråga dem oftare om det som gäller dem - deras arbetsmiljö!

Johnna och jag kommer att besöka fler skolor och ta med elevernas synpunkter och tankar till arbetet med att ta fram frågor som alla elever ska få i höst. Det är arbetsgruppen för förebyggande elevhälsa med rektor i spetsen som tagit initiativ till att utveckla skolenkäten. Elevernas synpunkter är en pusselbit, styrdokument och tidigare enkäter en annan. Viktigt blir också att ta fram en fungerande rutin för att genomföra skolenkäten (dela ut, samla in, sammanställa, analysera, återkoppla). Syftet med att enkäten är att fånga vad som fungerar/inte fungerar i förhållande till t ex diskriminering och likabehandling, hälsa, lärmiljö etc, så att skolorna kan arbeta vidare både med att förebygga och att ta fram riktade mer akuta insatser.
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar