onsdag 16 januari 2013

Summering av höstens handledning...Så har vi nu en ny termin, vårterminen 2013. Ljuset kommer tillbaka, pedagogerna kommer utvilade (förhoppningsvis) tillbaka efter ett välförtjänt lov. Alla blickar vi nu framåt med förväntan på vad denna vårtermin har i sina gömmor.
Men hur blev nu den första hösten med handledning? För många var det en ny upplevelse att delta i grupphandledning. Stämde förväntningarna med det som blev? Vad gav det deltagarna och vilka utvecklingsmöjligheter finns det? Personligen har jag sett det som ett privilegium att få dela pedagogernas glädje, förtvivlan, hopp, hopplöshet, kunskaper, frågor, engagemang och tankar runt arbetet med eleverna. Jag har mött ett stort engagemang i deras uppgift att lotsa eleverna mot kunskapsmålen och social kompetens. Vad tyckte då deltagarna själva om höstens handledning?
I den utvärdering som gjorts framkommer framför allt tiden. Tacksamhet till att få tid att tillsammans reflektera och analysera, möjlighet och chans till samsyn och förståelse. Att få tid att lyssna till varandra och att själv få reflektera över det man gör. Många har sett situationer ur nya perspektiv och fått nya verktyg att prova och utvärdera. När det gäller framtiden och behov så framkommer speciellt önskemål om kompetensutveckling inom vissa specifika teman. Vi i projektet Hälsofrämjande skolutveckling tar med oss den önskan och återkommer med vad vi skulle kunna bidra med framöver.
Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att det största hindret för att få till stånd handledningen var just tiden. Samtidigt som det mest uppskattade i utvärderingen var att ha fått till tiden till gemensam reflektion. Kan man se det som att den tid man lägger på handledningen sparar tid genom att man kan lägga ifrån sig tankar som annars skulle ha följt med hem? Jag hoppas det och ser fram emot en ny termin med nya och gamla handledningsgrupper :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar