onsdag 23 januari 2013

Go Vika, Go!

Efter ett kvällsmöte i Vika känner jag mig ovanligt pigg, trots att det är mörkt och jättekallt. Engagemanget och värmen från föreningsaktiva, boende och andra ger hopp om en god framtid för barn och unga i Vika. Det pågår mycket, (fotboll, boule, schack, kör etc) och det finns många idéer! På vilket sätt vårt projekt ska bidra i arbetet framöver får vi se, men förskola och skola är viktiga platser i ett samhälle. Där finns alla barn och unga som är de framtida medborgarna, där finns kunskap och nyfikenhet och möjlighet till goda möten med vuxna i samhället. Än så länge har vi etablerat en samverkan kring fritid och föreningar tillsammans med projektet Tillgänglig Fritid, som vi hoppas ska utmynna i ökade möjligheter för barn och unga att pröva olika fritidsaktiviteter.
Tack till alla som deltog på informationsmötet initierat av Vika intresseförening och Alla-kan projektet. Go Vika, Go!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar