fredag 13 februari 2015

Projektkonferens med utropstecken!

Vi hade en fantastisk konferensdag på Häringe slott 30 januari, med all personal från Sorundas förskolor och skolor, fritidsgård, kök och administration! Solen lyste inte ute, men definitivt inne:-)

Modiga pedagoger och ledare berättade om sina personliga och gemensamma resor och skapade en underbar energi i rummet. Så många klokheter, samtal, spännande frågor under dagen och många skratt!
Vi fick på förmiddagen bland annat höra om:

! utvecklingen av elevhälsoarbetet på skolorna, och vad det innebär att förebygga ohälsa och underlätta för elever att klara skolan.

! hur förändring av dagliga rutiner, hemklassrum och lärsamtal med elever kan skapa goda relationer och ett inkluderande klimat.

! hur man som pedagog genom att öva, öva, öva och samtala med varandra om det som sker kan förändra sitt förhållningssätt till elever och få goda resultat.

! hur förskolan arbetat med barnkonventionen med de mindre barnen och vad det har inneburit.

! vad handledning i förskola och skola kan innebära för eleverna, professionen och verksamheten.....bland annat ökad medvetenhet hos pedagoger om sin egen påverkan i relation till elever, större verktygslåda, större öppenhet och dialog mellan kollegor och till ledning, samt fler  pedagogiska samtal.

                                    (Glasögonen har vi satt på för att göra alla anonyma)


Vi vill tacka alla som bidrog till denna härliga dag!

Utifrån frågor och synpunkter går vi nu vidare och avslutar projektet i vår. Men utvecklingen och arbetet går vidare i Sorunda förskolor och skolor även efter projektets slut:-)

Anna, Johnna & Kristina


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar