måndag 17 mars 2014

Språkfattigdom & Lässatsning

I fredags deltog jag, två bibliotikarier och en förskolelärare från Sorunda, på en heldag med titeln- Bekämpa språkfattigdomen!

Det var Läsrörelsen, Lärarförbundet med flera som anordnade denna fullspäckade dag, som en effekt av PISA-chocken, som någon sa på konferensen. Eller som Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, sa

DEN VIKTIGASTE FRÅGAN ÄR INTE VAD DE DÅLIGA PISA-RESULTATEN BEROR PÅ - UTAN VAD DE LEDER TILL!

Vi från Sorunda deltog som en del i planeringen av projektets Lässatsning.  Syftet med satsningen är att med gemensamma krafter komplettera och förstärka det som redan sker i förskola, skola och på bibliotek och fritidsgård.
Vad framkom då på denna konferens som kan bidra till vårt arbete? För egen del fick jag mycket med mig, och här kommer en sammanfattning;

Susanna Ekström, f d litteraturpedagog, fokuserade på små barns läsning och vikten av att på ett kreativt sätt introducera litteratur. Hon arbetar med ett projekt (Berätta, Leka och Lära) där man använder närläsning som en pedagogisk modell. Pedagogerna djupdyker tillsammans med barnen i en bok och den får ta över hela verksamheten och stimulera till lek, samtal och kreativitet. Det lät verkligen roligt!

Gunilla Dahlberg, Mats Myrberg, Monica Reichenberg och Gunilla Moloy bidrog med forskning om läsning på olika sätt. Mats Myrberg presenterade en studie, PIAAC, som visar intressanta resultat i relation till PISA. Studien fångar äldre (20-65) personers läsförmåga, matematiska kunskaper och it-kunskap och genomfördes samma år som PISA.
Det finns en hel del svensk forskning om läsning, som borde spridas bättre!

Gunilla Molloy berättar om sin forskning kring pojkars läsning och hade ett roligt och intressant samtal med författaren till - Jag är Zlatan, som sålts i väldigt många exemplar och som läses av många pojkar. Författaren David Lagerkrantz berättade om boken, berättande och sina erfarenheter av att möta en ny läsargrupp. En fråga som har dykt upp, hos unga killar som läst boken, är - Vad kan jag läsa sen? David och Gunilla tycker inte att den frågan är så lätt att svara på, men publiken hade en del förslag!

Gunilla Lundgren, som arbetar med projektet Nobel i Rinkeby, berättade målande som arbetet med 14-åringar i Rinkeby och hur givande det kan vara att som tonåring att tillsammans med andra läsa, illustrera och möta nobelpristagare. Vilket fantastiskt arbete!

Sist men inte minst- Malin Gonzalez, lärare från Sätraskolan, berättade om sitt arbete med att utveckla ett arbetssätt för lässtrategier. Eleverna har förbättrat sina resultat på nationella provet och både hon och eleverna tycker att arbetet är roligt!
Författaren Martin Widmark har startat projektet - En läsande klass, som kommer att presentera lärarhandledning och annat material under våren som alla kan ta del av på webben.

Sammanfattningsvis var dagen, väldigt innehållsrik och intressant! Snart sätter vi planeringen för vad vår lässatsning i Sorunda ska innehålla. Jag ska bara träffa föräldrar på fyra föräldraråd först, de närmsta veckorna. Det ska bli spännande att höra vad föräldrarna tänker att vi kan göra för att inspirera till läsning för stora och små!

//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar