torsdag 20 juni 2013

Många små steg blir en vandring

Nu är det snart midsommar och vi slutspurtar med planerna för hösten, innan alla går på välbehövlig semester. I svåra stunder kan vi alla se till det som inte blev av, det som bara blev en tumme eller blev tokigt, men när vi ser tillbaka på terminens arbete blir vi stolta över alla gemensamma krafter att skapa en ännu bättre förskola och skola. Och vilka mänskliga resurser det finns, var och en, men kanske mäktigast i kraftfull samverkan!

Många små ihärdiga steg blir en stadig vandring, där vi både sett till kortsiktiga bergbestigningar och kanske Mount Everest på slutet?!

Vad har vi då jobbat med under terminen, listan är ganska lång, så det blir några exempel. I förskolan har det skett arbete i nätverksgrupper tillsammans med Johnna som bit för bit tagit olika teman för diskussion. Barn- föräldra och pedagoginflytande. Vad är det? Hur jobbar vi? Vad kan vi utveckla? Arbetet har utmynnat i en prioritering av utvecklingsområden, som förskolan kan arbeta vidare med framöver.  Under hösten kommer Margaretha Öman, förskolelärare/psykolog/handledare att arbeta vidare med förskolans personal kring barns relationsarbete.

På skolans stigar har Anna haft pedagogisk handledning till all personal inom skolan under hela läsåret. Det har utmynnat i många viktiga diskussioner och efterfrågan på mer kunskap och handledning till hösten.

Till hösten kommer vi, tillsammans med skolan, att arbeta med en stor lärsatsning. Fokus ligger på elevens lärande och det professionella ledarskapet. Vi kommer att ta in föreläsare men också stötta arbetslagens och ledningens vardagsarbete med att utveckla metoder och förhållningssätt.

Det ska bli mycket spännande att få delta i allt detta!
Tack alla som vi samverkat med under terminen.

Glad sommar önskar  vi från projektet, Kristina, Anna och Johnna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar