onsdag 6 februari 2013

Positivt gensvar på att ”ritprata”Under senaste veckan har jag vid två tillfällen fått återkoppling på effekten av att ”ritprata”. Det innebär att man på olika sätt ritar upp händelser för barnen med syfte att öka deras förståelse av händelsen.

I det ena fallet hade en pedagog genom att rita upp klassrumssituationen för en elev fått denne att förstå sin egen del i det större sammanhanget. Eleven kunde då själv hitta lösningar på hur han skulle kunna fungera bättre i klassrumssituationen. Eleven ifråga var inte var van att samtala genom att den vuxne ritade och dessutom i denna situation även i affekt. Det krävdes därför en hel del energi och uppfinningsrikedom från pedagogens sida att få eleven att komma till samtalet/ritpratet. När samtalet var över var dock situationen och problemet löst.

I det andra fallet var det en pedagog som tillsammans med några pojkar löste en konflikt genom att rita upp det som hänt. Genom att rita upp händelsen utifrån det som pojkarna berättade blev det tydligt vad som hänt och vad som hänt innan, det som ledde fram till konflikten. På så sätt kunde pojkarna själva tillsammans med sin mentor reda ut konflikten.
Kanske även du har något exempel att dela med dig av här? Gör gärna ett inlägg…J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar