torsdag 13 december 2012

Samverkan för barn och unga

Idag har vi träffat andra folkhälsoprojektmedarbetare i kommunen, som alla har ett uppdrag att arbeta för barn och ungdomar i Nynäshamn. Projekten har lite olika fokus, som t ex utsatta barn/ barn i riskzonen, tillgänglig fritid, demokrati & delaktighet, föreningsamordning...men har också gemensamma nämnare som t ex ANDT och föräldrastöd.
Folkhälsosamordnare Cathrine Forsberg (sorry, du blev lite suddig på bilden:-) höll i dagen tillsammans med Christel Bäckström, elevhälsochef. Dagen avslutades med att vi beskrev olika aktiviteter där vi kommer att samverka. Ett exempel är tematiska föräldramöten där vi kommer att samverka med socialtjänstens ungdomsteam kring Effekt (fd ÖPP). Effekt vänder sig till föräldrar och handlar om att skapa ett gemensamt förhållningssätt och hitta strategier för att kunna vara restriktiva.
Ett annat område rör information och kommunikation som ett led i att underlätta för föräldrar att få information och vetskap om vart man ska vända sig när man är orolig eller har frågor. Vi ser också att det finns behov av likvärdig information på t ex skolor om vem man kan vända sig till/ hänvisa till. Det är några exempel på hur vi ska samverka för att främja barn och ungdomars hälsa i Sorunda. Sammanlagt en bra och konstruktiv eftermiddag med andra ord!
//Kristina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar